A Esperit hem preparat diversos reculls d’articles que apleguen algunes de les temàtiques que hem anat explorant durant l’any. En aquesta ocasió us presentem “La forja del caràcter”, una selecció d’articles sobre l’home i la virtut. La franja inicial està reservada als nostres subscriptors, mentre que la franja inferior és d’accés obert. Aprofitem per recordar que la subscripció permet l'accés a tot el nostre catàleg de contingut.

Articles per a subscriptors:

Elogi de l'acció - Marc Maynou
En la dialèctica entre activitat i passivitat, acció i reacció, cal situar-se en el 20% de Pareto.

Sacrificar-se per la nació - Marc Comerma
Els homes estan disposats a sacrificar-se per la nació perquè la comunitat nacional estableix una via per a la comprensió i dignificació de la vida i la mort.

L'apolitia - Frederic J. Porta
L’apolitia és el recurs tradicional dels qui no se senten part del món que els envolta.

Ritual de pas adult: deutes i obligacions - Marc Maynou
La societat moderna i industrial no té ritus de pas cap a l’adultesa, ni obligacions envers la comunitat més enllà dels impostos

El passatge al bosc - Frederic J. Porta
El passatge al bosc és el primer ritual del Rebel.

De buits i pecats - Marc Maynou
Davant del gran buit de normes de la responsabilitat, hem de recórrer als elements grecorromans i cristians que fonamentaven la tradició europea.

La dissort de l'àtom - Marc Comerma
Els homes desarrelats es panseixen en la intempèrie individualista.Articles d'accés obert:

Els bàrbars d’Occident - Marc Comerma
L’home occidental gaudeix d’un assortit de comoditats i benestar inaudits, però ignora per complet els esforços i l’obra civilitzatòria que li han brindat la seva condició privilegiada.

Delineació i ampliació de l’espai sagrat - Marc Maynou
La confrontació directa amb el sistema és garantia d’una derrota ràpida i contundent.

Una fortalesa interna - Marc Comerma
L’existència dels homes és indissociable del conflicte, el qual han d’acceptar i afrontar.

Joves violents - Marc Maynou
Els estats moderns volen els homes joves desarmats, però tot europeu té una nodrida herència guerrera que ha de recuperar.

Ocultar la violència - Marc Comerma
La violència és una part consubstancial de la personalitat dels homes i dels pobles, voler-la ocultar és una pretensió absurda.

El sentit del deure - Marc Comerma
Les referències al deure són de difícil comprensió i transmissió en un món regit pel contractualisme i no pel valor del compromís i la paraula.