La mancança històrica d’una política nacional

L’absència d’un projecte nacional en la política de les elits catalanes.