Josep Asensio

Josep Asensio és autor de la newsletter La Milícia i col·laborador en diversos mitjans, en l'actualitat prepara una obra d'assaig sobre el lerrouxisme.

Darrers artícles de l'autor

Esperit 2022. Tots els drets reservats.