El doppelgänger elèctric i l’evolució de l’home

La modernitat ha creat un doble tecnològic de la vida humana.